Máy Tính, Camera, Máy In, Wifi, Phần mềm, Dịch vụ Sửa Chữa tại Sa Pa

Máy Tính, Camera, Máy In, Wifi, Phần mềm, Dịch vụ Sửa Chữa tại Sa Pa (154 Sản phẩm)

Sạc MTXT Toshiba 19V - 3.42A

390,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Toshiba
 • - Điện áp ra: 19V - 3.42A
 • - Loại chân cắm:
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT HP 19.5V - 3.33A Đầu kim)

390,000 ₫

 • - Dùng cho máy: HP
 • - Điện áp ra: 19.5V - 3.33A
 • - Loại chân cắm: Đầu kim
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Dell 19.5V - 3.34A

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Dell
 • - Điện áp ra: 19.5V - 3.34A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Sony 19.5V - 3.9A

390,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Sony
 • - Điện áp ra: 19.5V - 3.9A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Acer 19V - 3.42A

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Acer
 • - Điện áp ra: 19V - 3.42A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Sony 19.5V - 4.7A

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Sony
 • - Điện áp ra: 19.5V - 4.7A
 • - Loại chân cắm:
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Acer 19V - 4.74A

390,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Acer
 • - Điện áp ra: 19V - 4.74A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Lenovo 19V - 3.42A

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Lenovo
 • - Điện áp ra: 19V - 3.42A
 • - Loại chân cắm:
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT HP 18.5V - 3.5A (Đầu kim)

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: HP
 • - Điện áp ra: 18.5V - 3.5A
 • - Loại chân cắm: Đầu kim
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Dell 19.5V - 4.62A

390,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Dell
 • - Điện áp ra: 19.5V - 4.62A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT Asus 19V - 4.74A

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: Asus
 • - Điện áp ra: 19V - 4.74A
 • - Loại chân cắm: N/A
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng

Sạc MTXT HP 19V - 4.74A (Đầu kim)

290,000 ₫

 • - Dùng cho máy: HP
 • - Điện áp ra: 19V - 4.74A
 • - Loại chân cắm: Đầu kim
 • - Bảo hành: 6 Tháng
Mua hàng